Gusulabdesti.com
Gusulabdesti.com

Privacy Policy

Faaliyet konusu içerisinde Gusulabdesti.com, Kişisel Verilerin Korunması Genel Verileri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) ile yasal ve düzenleyici yükümlülüklere uygun olarak koruyucu önlemler almaktadır.

Veri koruma kanunu bakımından sorumlu: Gusulabdesti.com

Gusulabdesti.com, kişisel verilerinizin, diğer bir madde ile birlikte, 26. Maddeye uygun olarak işlenmesinden sorumlu olan kişidir. Müşterek iş birliği ve / veya ortak bir hizmetin uygulanması ve / veya Gusulabdesti.com’nın meşru çıkarları nedeniyle, ortak sorumlu kişiler için Gusulabdesti.com – bu nedenle, “Ortak Veri Denetleyicisi Kuralları” başlığı altında kişisel verilerinizin bu Politikada belirtilen diğer işlem denetleyicilerinden korunması ve işlenmesi hakkında ek bilgi talep edebilirsiniz.

Gusulabdesti.com , kişisel veriler için bir veri koruma görevlisi atamıştır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca haklarınızın alınması ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, Kişisel Veri Koruma Görevlisi ile aşağıdaki şekillerde iletişim kurabilirsiniz:

 • aşağıdaki adrese yazılmıştır: Malatya Yeşilyurt Veri Koruma Görevlisi
 • e-posta ile: admin@sackavurma.site

Bu politikanın sürekli ve etkili bir şekilde uygulanması için çalışıyoruz ve aynı şeyi çalışanlarımızdan ve iş ortaklarımızdan da bekliyoruz.

Bu politika, Şirket’in işinde işlenen kişisel verilerin toplanması, kullanılması, saklanması, devredilmesi, ifşa edilmesi veya imhasına ilişkin olarak Şirket’in, sürekli, geçici ve geçici çalışanlarının yanı sıra iş ortakları ve üçüncü tarafların beklenen davranışlarını düzenler.

Bu politika aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI HÜKÜMLER kişisel verilerin kullanım amacını ve şeklini, toplanan kişisel verilerin kategorilerini, işlenme sürelerini ve bilgilerin işlenme yollarını;

WEB GİZLİLİK POLİTİKASI , Şirket internet sitesinde toplanan verilerin toplanmasını ve saklanmasını tanımlar;

GİZLİLİK GİZLİLİK POLİTİKASI iş bulma sürecine ilişkin kişisel verilerinizin nasıl toplandığını ve kullanıldığını tanımlar;

ORTAK SORUMLULUK HÜKÜMLERİ , kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu olan ortak kişileri ve onların faaliyetlerini ve ayrıca bireyler için temas noktasını tanımlar.

KİŞİSEL VERİLER İÇİN GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu şartlar ve koşullar, Şirket tarafından hizmetlerin sözleşmesinde ve performansında uygulanan gizlilik uygulamaları için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikası, toplanan kişisel bilgilerin, kişisel bilgi kategorilerinin ve işlem periyodunun amacını ve kullanım şeklini açıklamak ve verilerinizin işlenmesiyle ilgili her türlü bilgiyi sağlamak için tanımlanmıştır.

ABD TARAFINDAN TOPLANAN VERİLER

toplum ile çeşitli etkileşimleri sırasında (reklam sözleşmeleri Sonuç, işbirliği anlaşmaları web sitelerinin yayıncı kullanımı şirket e-posta ile sorular / istekleri gönderiyor veya çekiliş ve yarışmalar, Abonelik Anlaşması tamamlanması katılmak) vardır bunlarla sınırlı olmamak üzere, toplanan kişisel bilgiler:

 • Adınız ve soyadınız
 • ikametgah adresi
 • Kişisel Vergi Kimlik Numarası (OIB)
 • Banka hesap numarası
 • E-posta adresi
 • telefon numarası

Şirket, çeşitli etkileşimler sırasında, kişisel veri grubunun bir parçası olmayan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki verileri de içeren verileri toplayabilir:

 • İnternete bağlanmak için kullanılan cihazlar hakkında bilgi
 • Kullandığınız İnternet tarayıcısının türü ve sürümü
 • Şirketin web sitesinin kullanım türleri